Hyggeeftermiddag for alle.

Hyggeeftermiddag for alle.

Torsdage i lige uger fra 13.00 til 16.00.
Her kan man strikke, snakke, synge, spille brætspil m.m. og alle er velkomne.