Skærbæk Borgerråd, blev stiftet i 2012,
Borgerrådet skal være bindeled mellem kommunen og Skærbæk.
Formål:
Vi skal arbejde for Skærbæks udvikling, sammenhold og identitet
Vi skal være paraplyorganisation for foreninger, erhverv, kirke, institutioner og landbrug
Vi skal deltage i kommunale arbejdsgrupper og ad hoc udvalg
Medlemmer er udpeget af og en sammensat gruppe af
– foreninger, idræt, og ungdom
– seniorerne i Skærbæk
– kirke og kultur
– skoler, børnehaver og dagplejere
– handelstand
– erhverv

Vi gør hvad vi kan for Skærbæk

Kontaktperson: Niels Stamp
medlemmer:

Orla Findahl
Thea Petersen
Peter Keller
Lars Detlef
Erik Møller
Johannes Bentzen
Jørn-Otto Dahlmann
Vagn Stigsen
Jan Jessen
Tove Tersbøl
Niels stamp